Piatok 26.5.2017, meniny má Dušan - poslať pohľadnicu
Verejná betaverzia - Pripomienky
13.03.2017 05:15
Boží chrám — v minulosti a dnes

V starovekom Izraeli bol Božím domom chrám v Jeruzaleme. Pravdaže,
Jehova v ňom doslovne nebýval. Povedal: ´Nebesia sú mojím trónom a
zem je mojou podnožou. Kde je ten dom, ktorý mi môžete postaviť, a kde
je to miesto, ako miesto odpočinku pre mňa´? - Izaiáš 66:1. Ale chrám,
ktorý postavili za Šalamúnovej vlády, bol strediskom uctievania Jehovu
a ľudia sa v ňom modlili.

Dnes je v platnosti kresťanské usporiadanie. Neexistuje doslovný chrám,
v ktorom by kňazi zastupovali všetok Boží ľud, chrám, ku ktorému by sme
sa mali otočiť, keď sa modlíme. No Jehova stále má určité usporiadanie,
v rámci ktorého sa k nemu môžeme približovať. O aké usporiadanie ide?
V roku 29 n. l. bol Kristus pomazaný a ustanovený za Veľkňaza.

Začal fungovať duchovný chrám. Duchovný chrám je nové usporiadanie,
ktoré umožňuje, aby sa ľudia pri uctievaní približovali k Jehovovi Bohu na
základe zmierujúcej obete Ježiša Krista. Pomazaní kresťania, kresťania s
nebeskou nádejou, sa tešia z jedinečného duchovného stavu, zobrazený
vnútorným nádvorím a Svätou, čo umožňuje modlitby a chvály Bohu.

Zjavenie 7:9–15 poskytuje ďalšie podrobnosti. Je tu opísaný veľký zástup
z národov, ktorý sa zhromažďuje na vonkajšom nádvorí toho duchovného
chrámu, aby uctieval Boha a modlil sa k nemu ´neustále´. Povzbudzujúce
vedieť, že všetci Boží služobníci sa dnes môžu s voľnosťou reči približiť
k Bohu s plnou dôverou, že ich vypočuje.

Hlasovanie k článku
Hlasujte...
Priemerné hodnotenie (počet hlasov:4)
Super
Copyright © 2000-2013 centrumholdings.com - všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.